Zbiórka dla dzieci

  • 13 lutego 2013

W grudniu 2012 r. pracownicy Zakładu wraz ze studentkami kierunku pedagogika, specjalności opieka nad dzieckiem z językiem angielskim zorganizowali ponownie akcję charytatywną. Tym razem zbiórka darów została przekazana podopiecznym Specjalnego Osśodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz