Seminarium: Pomoc i wsparcie dziecka w chorobie

  • 17 maja 2016

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Koło Naukowe Wspierania i Kreowania Rozwoju Dziecka zorganizowały 12 maja 2016 r. na seminarium naukowo-metodyczne: Pomoc i wsparcie dziecka w chorobie. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz