Konferencja - Dziecko: opieka - wychowanie - wspieranie edukacyjne

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

27 maja 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko: opieka - wychowanie - wspieranie edukacyjne. Od koncepcji teoretycznych do dobrych praktyk. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Koło Naukowe Wspierania i Kreowania Rozwoju Dziecka.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz