2011 - Dziecko w Polsce w XX wieku – portrety i narracje

Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Dziecko w Polsce w XX wieku – portrety i narracje, której pomysłodawczyniami oraz organizatorkami były dr Aldona Ossowska-Zwierzchowska i dr Monika Nawrot-Borowska z Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej.

Zaproponowana problematyka spotkała się z zainteresowaniem środowiska naukowego historyków wychowania i literatury, przedstawicieli nauk społecznych - pedagogiki i psychologii oraz filmoznawców i literaturoznawców z różnych ośrodków akademickich (26-27 września 2011 r.).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz