Potencjalne miejsca pracy - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Absolwent Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka może podejmować pracę w:

 • przedszkolu;
 • szkole podstawowej;
 • szkole podstawowej specjalnej;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 • publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci organizowanych w instytucjach wczesnego wspomagania;
 • środowisku domowym dziecka;
 • oraz posiada uprawnienia do prowadzenia własnej działalności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz