Ramowy program przedmiotowy - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Ramowy program przedmiotowy:

 • Propedeutyka pediatrii z elementami genetyki i neurologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej
 • Podstawy psychologii rozwoju dziecka
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychiatrii dziecięcej
 • Diagnoza funkcjonalna i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • Dysfunkcje rozwojowe i przeciwdziałanie im
 • Integracja sensoryczna
 • Trening interakcji i umiejętności wychowawczych
 • Profilaktyka i terapia logopedyczna we wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Warsztat pracy w zakresie terapii Ruchu Rozwijającego
 • Pomoce i nowoczesne technologie we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ACC)
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego i rehabilitacja ruchowa dziecka
 • Metodyka wczesnego wspomagania dzieci z opóźnieniami rozwojowymi, dysfunkcjami sensorycznymi i niepełnosprawnością złożoną
 • Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka
 • Etyczne podstawy pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Teoretyczne, prawne i organizacyjne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Seminarium dyplomowe – projekt indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Praktyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz