Publikacje

Publikacje (ważniejsze prace zwarte pracowników Zakładu: autorskie, współautorskie i redakcyjne) pracowników Zakładu (od 2009 r.):

 • Nawrot-Borowska M., Zając D. (red.), Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań, Bydgoszcz 2017;
 • Nawrot-Borowska M., Zając D. (red.), Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, Bydgoszcz 2016;
 • Żołądź-Strzelczyk D., Gomułka I., Kabacińska-Łuczak K., Nawrot-Borowska M., Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016;
 • Spychalska-Kamińska J., Kubiak-Szymborska E., Ułudy umysłu. Idolatria gimnazjalistów. Kontekst – zakres – poziom, Bydgoszcz 2015;
 • Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wychowanie. W kręgu pytań, Bydgoszcz 2013;
 • Wołoszyn-Spirka W., Krause E., Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego, Bydgoszcz 2012;
 • Ossowska-Zwierzchowska A. (red.), Zobaczyć dziecko. Literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce w XX wieku, Bydgoszcz 2012;
 • Krause E., Rozwój kariery zawodowej studentów – konteksty i dokonania, Bydgoszcz 2012;
 • Krause E., Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów – między wyobrażeniami a strategiami, Bydgoszcz 2012;
 • Nawrot-Borowska M., Ossowska-Zwierzchowska A. (red.), Dziecko w Polsce w XX wieku, Przegląd Pedagogiczny nr1/2012;
 • Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli: wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2011;
 • Nawrot-Borowska M., Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011;
 • Kubiak-Szymborska E. (ed.), Multidimensionality of Educational Contexts, Bydgoszcz 2011;
 • Kubiak-Szymborska E. (red.), O wychowawcach i wychowaniu. Perspektywa myślenia pedagogicznego, Bydgoszcz 2010;
 • Zając D. (red.), O kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, Bydgoszcz 2010;
 • Kubiak-Szymborska E., Sołtysiak T. (red.), Młodzież - dorośli - zjawiska społeczne. Wybrane problemy, Bydgoszcz 2010.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz