2012 - Prawa dziecka - jak otwierać świat praw dziecka podmiotom społecznym

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Prawa dziecka - jak otwierać świat praw dziecka podmiotom społecznym, której organizatorem był Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej UKW oraz Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja wpisała się w Rok Praw Dziecka ustanowiony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rok Korczakowski. Konferencja połączona była z warsztatami rozwijającymi umiejętności prezentowania praw dziecka podmiotom edukacji (23 października 2012 r.).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz