2009 - Wychowawcy i ich kompetencje w okresach przemian edukacyjnych

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Wychowawcy i ich kompetencje w okresach przemian edukacyjnych, której kierownikiem naukowym była: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.; sekretarzem naukowym: dr Dariusz Zając, sekretarzem organizacyjnym: mgr Ewa Krause.

Było to kolejne już spotkanie poświęcone problemom usytuowanym w obszarze subdyscypliny naukowej - teorii wychowania, organizowane przez ten zespół. Spotkaniu patronował Zespół Teorii Wychowania KNP PAN i Przewodniczący tego Zespołu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski. Poza obradami (dyskusji okrągłego stołu, plenarnymi, w zespołach problemowych) mającymi w większym stopniu charakter teoretyczny, zainteresowani uczestnicy konferencji a także nauczyciele z województwa kujawsko-pomorskiego wzięli udział w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych (28-30 września 2009 r.).

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz