Dokumenty

Informacje o studiach i rejestarcja na stronie: www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Aby podjąć studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego.

Rekrutacja trwa od 1 do 26 września 2016 r.

Dokumenty nalezy składać w pokoju 128, ul. J. K. Chodkiewicza 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 128
85-064 Bydgoszcz
mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska
(z dopiskiem Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka).

Szczegółowe informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod numerem telefonu 52 34 19 278, Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii - mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska, e-mail: ewa.kazmierczak-kurnatowska@ukw.edu.pl

Zainteresowanych studiami serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz