Organizacja studiów - Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Organizatorem Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej we współpracy z Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logopedii a kierownikiem studiów dr Dariusz Zając (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. J. K. Chodkiewicza 30, Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej, pokój 19).

Sekretariat studiów prowadzi mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 128).

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.

Rozpoczynają się w październiku 2016 roku. Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu w sobotę i w niedzielę.
Łączna liczba godzin wynosi 390.

Opłata za jeden semestr wynosi 1500 złotych, za całość studiów, czyli trzy semestry 4500 złotych.

Opłatę za studia podyplomowe należy wpłacić na konto:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
37 1500 1360 1213 6002 4241 0000
wpisać imię i nazwisko
z dopiskiem Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Obowiązuje rejestracja internetowa: www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Rekrutacja trwa od 1 do 26 września 2016 r.

Planowana liczba miejsc - 30.
Jeśli liczba kandydatów przekroczy planowaną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz