Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - NOWOŚĆ!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej we współpracy z Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logopedii ogłasza nabór na Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Studia adresowane są do:

absolwentów studiów magisterskich kierunku: psychologia albo studiów wyższych na kierunku pedagogika – wszystkie specjalności, pedagogika specjalna, logopedia (zainteresowani uzyskaniem kompetencji merytorycznych). Absolwenci tych kierunków muszą też posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Absolwenci Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka uzyskują po ich ukończeniu kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (paragraf 14 ustęp 4 punkt 1 i 2) z późniejszymi zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (paragraf 1 punkt 3).

www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz